Zmiany w ustawie o prawie własności przemysłowej – propozycje Lewiatana
09 kwietnia 2021

Zmiany w ustawie o prawie własności przemysłowej – propozycje Lewiatana

Mając na uwadze poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz eliminację barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje zmian do ustawy Prawo własności przemysłowej, jednocześnie zwracając się z prośbą o ich wykorzystanie w toku prac nad nowelizacją przepisów ustawy.

Konfederacja Lewiatan, KL/156/116/ED/2021

Pobierz