Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów
17 sierpnia 2022

Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

W związku z wniesionym przez grupę posłów Lewicy poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącym „zapewnienia dostępności audycji telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w szczególności przez wyświetlanie tłumacza języka migowego na powierzchni przynajmniej 1/8 ekranu” Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (członek Konfederacji Lewiatan) przedstawia opinię.

KL/309/151/KK/2022

Pobierz