Zmiany własnościowe grożą wzrostem cen energii elektrycznej
01 października 2021

Zmiany własnościowe grożą wzrostem cen energii elektrycznej

• Zmiany w strukturze własnościowej sektora elektroenergetycznego muszą zapewniać transparentność, konkurencyjność oraz efektywną kontrolę realizowanych działań – uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan.
• Ogromne środki unijne powinny być uruchamiane w sposób przejrzysty, i niedyskryminacyjny, z zapewnieniem równego do nich dostępu zarówno dla firm państwowych, jak i prywatnych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zakłada wydzielenie do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które ma umożliwić bezpieczną oraz dostosowaną do polskich uwarunkowań stopniową i rozpisaną na wiele lat transformację sektora elektroenergetycznego w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł nisko – oraz zeroemisyjnych.

– Polityka repolonizacji sektora wytwórczego w Polsce doprowadziła już do problemów o znacznej skali. Jej kontynuacja będzie jedynie powtarzaniem dotychczasowych błędów. Zwiększy ryzyko braku efektywnej konkurencji i doprowadzi do nieuzasadnionego wzrostu cen energii oraz nieoptymalnej alokacji kluczowych zasobów, takich jak moce przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej, dostęp do gruntów znajdujących się w dyspozycji agencji państwowych. Z tego względu rozważane zmiany w strukturze własnościowej sektora elektroenergetycznego muszą zapewnić transparentność, konkurencyjność oraz efektywną kontrolę realizowanych działań – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Konfederacji Lewiatan oczekuje, iż ogromne środki unijne z różnych źródeł będą uruchamiane w sposób przejrzysty, konkurencyjny i niedyskryminacyjny, z zapewnieniem równego do nich dostępu zarówno dla przedsiębiorstw państwowych, jak i prywatnych. Tylko takie podejście nie spowoduje zaburzeń w funkcjonowania rynku energii elektrycznej i systemów ciepłowniczych, w tym opartych na kogeneracji.

Wsparte powinny być nie tylko inwestycje w moce wytwórcze (elektroenergetyczne i ciepłownicze) i infrastrukturę sieciową, ale także inwestycje związane z rozwojem i kształtowaniem kompetencji pracowników w okresie transformacji energetycznej, w tym m.in. z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi informatycznych umożliwiających praktyczne szkolenia w symulowanych warunkach rzeczywistych.

Takie podejście daje możliwość nowatorskiego i wydajnego kształcenia zawodowego w sektorze energetycznym, pozwoli na ugruntowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych oraz zwiększenie dostępności szkoleń, wzmocni prawidłowe zachowania u pracowników zarówno w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w sytuacjach awaryjnych poprzez modelowanie zdarzeń w wirtualnej rzeczywistości oraz pozwoli na nabycie nowych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi.

Digitalizacja otoczenia biznesowego pracownika, w szczególności pracownika operacyjnego, umożliwi wykonywanie pracy w każdym miejscu i czasie (praca zdalna) przy wykorzystaniu technologii chmurowej, adaptacyjnego modelowania procesów i technologii mobilnej.

Konfederacja Lewiatan