Zostań członkiem Global Gateway Business Advisory Group i miej wpływ na strategię UE
25 marca 2023

Zostań członkiem Global Gateway Business Advisory Group i miej wpływ na strategię UE

fot. European Union 2022

Konfederacja Lewiatan zachęca firmy oraz organizacje członkowskie działające w sektorach transportowym, energetycznym, cyfrowym, a także zajmujące się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych do dołączenia do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Udział w BAG to możliwość wpływu na kierunek strategii szeroko rozumianej łączności Unii Europejskiej w skali globalnej.

Komisja Europejska uruchomiła możliwość wnioskowania o przyjęcie do Global Gateway Business Advisory Group (BAG). Do aplikowania zaproszone są wszystkie europejskie organizacje sektora prywatnego posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią konektywności Global Gateway, tj. w transporcie, energetyce, cyfryzacji, a także zajmujących się wzmacnianiem systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie. Aplikować mogą zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i MŚP, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe.

Celem powołania BAG jest stworzenie forum dla wymiany poglądów pomiędzy sektorem prywatnym a Przewodniczącym Komisji Europejskiej lub właściwymi Komisarzami w odniesieniu do inwestycji przedsiębiorstw unijnych w obszarze szeroko rozumianej łączności w krajach poza UE. Zadaniem grupy będzie również wsparcie Komisji Europejskiej w zacieśnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym w zakresie skutecznej realizacji strategii konektywności UE Global Gateway.

BAG ma liczyć 60 członków, którzy będą wybierani na okres trzech lat. Decyzja o przyjęciu do grupy będzie podejmowana przez Komisję Europejską. Pierwsze posiedzenie wysokiego szczebla grupy planowane jest już na II połowę 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat procesu aplikowania, znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych:

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r. do godziny 14.00 CET bezpośrednio na adres: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Inicjatywa Global Gateway – założenia

Zaprezentowana w 2021 roku inicjatywa Global Gateway to europejska strategia, której celem jest wsparcie budowy inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń infrastrukturalnych w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych w skali globalnej. W ramach inicjatywy Unia Europejska w latach 2021–2027 uruchomi inwestycje w krajach partnerskich o wartości do 300 mld euro w dziedzinie:

  • technologii cyfrowych
  • klimatu i energii
  • transportu
  • zdrowia
  • edukacji i badań naukowych.

Strategia Global Gateway pozwoli na realizację zrównoważonych projektów wysokiej jakości, które uwzględnią potrzeby krajów partnerskich i zapewnią trwałe korzyści społecznościom lokalnym. Inicjatywa umożliwi partnerom UE rozwój społeczny i gospodarczy, a także stworzy możliwości dla sektora prywatnego państw członkowskich UE w zakresie inwestowania i utrzymania konkurencyjności przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów środowiskowych i norm pracy, a także należytego zarządzania finansami.

Global Gateway to wkład UE w globalną lukę inwestycyjną na świecie. Jest to strategia zgodna ze zobowiązaniem przywódców G-7 z czerwca 2021 r. do zainicjowania opartego na wartościach, wysokiej jakości i przejrzystego partnerstwa infrastrukturalnego, które ma sprostać globalnym potrzebom w zakresie rozwoju infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisja Europejska