Zrównoważone finanse szansą dla przedsiębiorstw
13 października 2021

Zrównoważone finanse szansą dla przedsiębiorstw

Firmy będą musiały w coraz większym stopniu wykazywać, że działają w sposób zrównoważony. Inaczej wypadną poza obszar zainteresowania inwestorów, stracą kontrahentów i szanse na pozyskanie finansowania, w konsekwencji znikną z rynku – ostrzega Konfederacja Lewiatan w raporcie „Zrównoważone finanse – krótki przewodnik dla firm”.

Zrównoważone finanse – przewodnik dla firm

Przyszłość niesie gruntowne zmiany dla całych gałęzi gospodarki w skali globalnej. Diametralnie zmienią się portfele inwestycyjne i kredytowe oraz relacje banków i firm finansowych z klientami i regulatorami. Standardy ESG oraz dojście do nich powinny być obecnie priorytetem dla przedsiębiorstw. Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to opis działań podejmowanych przez firmy z punktu widzenia ich wpływu na ochronę środowiska (E), dbanie o społeczeństwo (S) i prowadzenie ładu korporacyjnego (G).

– Należy sobie zdawać sprawę, że firma, która będzie chciała utrzymać się na rynku i zachować swoją konkurencyjność będzie mu¬siała w coraz większym stopniu wykazywać, że działa w sposób zrównoważony lub przedstawić ścieżkę dojścia do odpowiednio ambitnych celów ESG – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Unia Europejska chce być światowym liderem we wdrażaniu standardów ESG. W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący zrównoważonego finansowania, który będzie wyznaczać kierunki przepływu środków na finansowanie zielonej transformacji w UE w najbliższej przyszłości. Główną rolę w tym procesie odegra sektor finansowy, ale zmiany dotkną całą gospodarkę.

Nowe inicjatywy KE są szansą na zmiany również na polskim rynku: w postaci wzrostu skali inwestycji przyjaznych środowisku, ograniczania zjawiska „greenwashingu” oraz rozwijania rynku zielonych obligacji.

„Zrównoważone finanse – krótki przewodnik dla firm” to pierwszy tego typu raport, który w krótki i przystępny sposób odpowiada na coraz częściej pojawiające się pytania: co to jest taksonomia? Jakie działania można uznać za zrównoważone? Co oznacza skrót ESG? O jakie środki z UE można się ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić by je uzyskać? Jakie nowe wyzwania związane z raportowaniem czekają na przedsiębiorców po wejściu w życie dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) i przede wszystkim z jakimi konsekwencjami przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć w przypadku nie zastosowania się do nowych wymogów regulacyjnych?

Autorem przewodnika jest Ludwik Kotecki, dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów.

Konfederacja Lewiatan