Związek członkowski Lewiatana w Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru
09 czerwca 2021

Związek członkowski Lewiatana w Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru

Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE), który jest członkiem Konfederacji Lewiatan, dołączył do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. To inicjatywa Komisji Europejskiej, która zrzesza przemysł, krajowe i lokalne władze publiczne, społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony. Celem sojuszu jest pomoc we wdrażaniu technologii wodorowych w UE do 2030 r.

ZPPE, razem z innymi członkami Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, weźmie udział Europejskim Forum Wodorowym. Wydarzenie odbędzie się 17-18 czerwca w formie on-line. Otworzy je wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz komisarz Thierry Breton.

W czasie spotkania, Komisja Europejska ma podsumować projekty zebrane dotychczas przez sojusz. Będzie to podstawą do stworzenia bazy inwestycyjnej i uruchomienia procesu łączenia poszczególnych inicjatyw. Komisja przedstawi też tzw. „kompas finansowania”, który ma być pomocny dla stron poszukujących wsparcia ze środków publicznych. Ponadto, Komisarz Kadri Simson będzie mówić o tworzeniu warunków w UE sprzyjających wdrażaniu technologii wodorowych.

Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru jest silnie zakorzeniony w łańcuchu wartości, obejmującym odnawialny i niskoemisyjny wodór – od produkcji, poprzez przesyłanie surowca do zastosowań w transporcie, przemyśle, energetyce i ciepłownictwie. Dzięki Sojuszowi UE chce umocnić swoją pozycję światowego lidera w dziedzinie wodoru i wesprzeć swoje zobowiązanie do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Więcej o Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki >>
Więcej o czystym wodorze >>

 

Konfederacja Lewiatan