Związek Polskiego Leasingu zyskał nowego partnera
08 lipca 2020

Związek Polskiego Leasingu zyskał nowego partnera

BPS Leasing spółka z Grupy BPS, największego zrzeszenia banków spółdzielczych w Polsce, dołączyła właśnie do Związku Polskiego Leasingu, członka Konfederacji Lewiatan. Grupę BPS tworzy 328 banków zrzeszonych oraz Bank BPS, co daję łączną liczbę ponad 2,3 tys. placówek.

 

 

BPS Leasing to kolejna, w ostatnim czasie spółka, która dołączyła do grona firm leasingowych, stowarzyszonych w Związku Polskiego Leasingu (ZPL). BPS Leasing działa na rzecz rozbudzania inwestycji lokalnych przedsiębiorców, którzy współpracują z bankami spółdzielczymi, jednocześnie zapewniając im pełną ofertę produktową od leasingu finansowego po usługę FSL (full service leasing).

– Przystępując do Związku Polskiego Leasingu, w centrum naszych zainteresowań jest digitalizacja. Z uwagi na rozproszoną sieć sprzedaży, jaką charakteryzują się banki spółdzielcze, istotna będzie dla nas możliwość zawierania umów leasingu zdalnie, np. poprzez profil zaufany, przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego. Chcemy aktywnie wymieniać się doświadczeniami z innymi przedstawicielami sektora finansowego. Interesują nas zagadnienia prawne i podatkowe, mające wpływ na funkcjonowanie branży leasingowej. Jako spółka, należąca do grupy BPS, jesteśmy w stanie dotrzeć do klientów, z małych miejscowości z pełną ofertą leasingową oraz inicjatywami sektora, za sprawą sieci banków spółdzielczych – powiedziała Sylwia Węgrzynowska, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu w BPS Leasing S.A.

Witając nowego członka w Związku Polskiego Leasingu Ewa Łuniewska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego ZPL, powiedziała: „Nasza organizacja liczy obecnie 30 podmiotów, wśród których są firmy oferujące i pracujące na rzecz rozwoju leasingu finansowego, leasingu operacyjnego, wynajmu długo- i krótkoterminowego czy pożyczki inwestycyjnej, w naszym kraju. Cieszymy się, że zyskaliśmy partnera o tak szerokim dotarciu, jak BPS Leasing. Dzięki współpracy w ramach grup i zespołów roboczych ZPL będziemy w stanie docierać do szerokiego grona przedsiębiorców, którzy są klientami bankowości spółdzielczej. Jest to dla nas nowa grupa partnerów. ”

BPS Leasing przystępuje do Związku Polskiego Leasingu w szczególnym momencie, kiedy eksperci rynku pracują na rzecz transformacji systemowej Związku Polskiego Leasingu. Wprowadzenie nowej strategii ZPL „2021+” wiąże się z potrzebą obrania kierunku, zbieżnego z obecną sytuacją rynkową i odpowiadającego tak na wyzwania przyszłości jak i nowe potrzeby polskich firm leasingowych i ich klientów.

BPS Leasing S.A. jest Spółką w Grupie BPS. Świadczy kompleksowe usługi leasingu środków trwałych dla przedsiębiorców posiadających plany inwestycyjne w zakresie rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych usług oraz doradztwa w zakresie leasingu środków trwałych dla klientów Grupy BPS, w celu wsparcia ich rozwoju, utrzymując długoterminowe, oparte na partnerstwie relacje biznesowe z Klientami. Usługi BPS Leasing S.A. są komplementarne w stosunku do produktów Banku BPS S.A. oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Dzięki temu zapewniają one możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji Klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny. Usługi BPS Leasing S.A. są dostępne w Oddziałach Banku BPS S.A. oraz w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS. Bezpieczeństwo finansowe zapewnia polski kapitał dzięki finansowaniu każdej transakcji leasingowej przez Bank BPS S.A. oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Więcej informacji na stronie: https://www.bpsleasing.pl/

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce, która skupia 30 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu (Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów). ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. ZPL monitoruje, opiniuje, przygotowuje lub zleca przygotowanie ekspertyz w zakresie regulacji dotyczących leasingu. Organizacja prowadzi także działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu jako narzędzia wspierającego rozwój przedsiębiorczości. Na gruncie europejskim Związek jest aktywnym członkiem Leaseurope, organizacji w skład, której wchodzi 45 związków z 32 krajów Europy. Polska organizacja leasingowa ma swojego reprezentanta w Radzie Dyrektorów Leaseurope, a także uczestniczy w pracach powołanych przez Leaseurope Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, Grupy ds. Prawnych, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Więcej na temat ZPL na http://www.leasing.org.pl oraz na profilu organizacji na LinkedIn link

Dodatkowe informacje dla mediów:
Anna Polak
Związek Polskiego Leasingu
Tel. 505 83 18 18
anna.polak@leasing.org.pl

Konfederacja Lewiatan