Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wybrał nowe władze
28 czerwca 2021

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wybrał nowe władze

10 czerwca 2021 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan

 • W trakcie Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz przeprowadzono wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.
 • Członkowie podsumowali działania Związku w tak trudnym roku jakim był 2020 i podkreślili wkład Związku oraz Konfederacji Lewiatan w proces tworzenia instrumentów chroniących przedsiębiorców i pracowników w okresie korona-kryzysu.
 • W trakcie dyskusji omówiono obszary priorytetowe dla branży motoryzacyjnej i członków Związku.

 

Walne Zgromadzenie Związku wybrało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku – Sławomir Bekier, Stellantis
 • Członkowie Rady Nadzorczej Związku: Edward Bociąga, PRO-CARS Group. Sp. z o.o.; Ryszard Jania, Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.; Grzegorz Szczęśniak; SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. zo.o.
 • Zarząd Związku wybrany został przez Walne Zgromadzenie w składzie:
  • Prezes Zarządu Związku: Paweł Wideł, Stellantis
  • Wiceprezes Związku: Andrzej Piętka, FCA Poland
  • Członkowie Zarządu Związku: Agnieszka Olenderek, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.; Rafał Rudziński, Robert Bosch Sp. z o.o.; Andrzej Tokarz, FCA Powertrain Poland;

W 2020 roku działalność Związku skupiała się na realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez aktywny udział w pracach nad ustawami i prawem gospodarczym, inicjowaniu zmian gospodarczych i doradztwie w kluczowych dla branży kwestiach, a także budowaniu silnych relacji z prawodawcami i reprezentowaniu interesów branży motoryzacyjnej. W marcu podczas pierwszego lockdownu, a także podczas wprowadzania kolejnych ograniczeń, Związek aktywnie uczestniczył w tworzeniu Tarcz dla przedsiębiorców, uwzględniając potrzeby członków.

 

Ponadto Związek na bieżąco monitorował rynek oraz starał się reagować na zachodzące zmiany, które w okresie pandemii zmieniały się dynamicznie. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podkreślili wagę ekspertyzy Konfederacji Lewiatan oraz zaangażowanie Związku w procesie stanowienia prawa i monitorowania barier dla przedsiębiorczości oraz szczególnie w procesie konsultacji kolejnych projektów Tarcz dla przedsiębiorców. Było to szczególnie ważne, gdyż w minionym roku, wszyscy producenci pojazdów oraz większość producentów komponentów byli zmuszeni do zamknięcia zakładów na kilka, a nawet kilkanaście tygodni, przez co produkcja sektora motoryzacyjnego w kwietniu 2020 zmniejszyła się w Polsce o 78% rok do roku.

Członkowie Związku w trakcie dyskusji wskazali obszary priorytetowe dla branży motoryzacyjnej m.in. w tym regulacje dotyczące ochrony środowiska i klimatu, zarówno w obszarze mobilności, jak i emisji z procesów produkcyjnych. W tym kontekście Związek będzie zwracał szczególną uwagę na prace regulatorów unijnych w zakresie norm emisji EURO7/VII oraz emisji dwutlenku węgla. W przypadku regulacji krajowych, będziemy zwracać uwagę na konieczność ochrony polskich zakładów produkcyjnych w europejskim łańcuchu wartości w kontekście konieczności dekarbonizacji produkcji i wdrożenia kompleksowego programu wspierania dekarbonizacji zakładów produkcyjnych.

Związek nie może też zapomnieć o jednym z kluczowych tematów dla branży jakim jest wprowadzenie systemu bezpośredniego wsparcia zakupu samochodów elektrycznych dla szerokiego grona odbiorców oraz z uwzględnieniem możliwości finansowania zakupu samochodu, zarówno w postaci kredytu, jak i leasingu. Innym obszarem wymagającym zaangażowania Związku jest szeroko pojęta kwestia pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania braku rąk do pracy oraz zapewnienia dopływu pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. W tym kontekście Związek będzie kontynuować swoje zaangażowanie w prace Sektorowej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Związku podkreślili też konieczność kontynuacji prac nad zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej rewolucji cyfrowej w obszarze produkcji w motoryzacji oraz wpływie mega trendów w mobilności na funkcjonowanie firm członkowskich Związku.

Biogramy nowych członków zarządu:

Agnieszka Olenderek
objęła stanowisko Członka Zarządu Volkswagen Poznań, odpowiedzialnego za obszar Finansów, Zakupów oraz IT. Związana z koncernem Volkswagen od ponad 25 lat. Od 2010 r. pełniła funkcję Kierownika różnych obszarów Controllingu Zakładów Marki Volkswagen Samochody Dostawcze: w Poznaniu i w Hanowerze, gdzie zajmowała się controllingiem produkcji zakładów polegającym na zapewnieniu optymalnego programu produkcji i kontroli kosztów oraz wdrażała procesy podnoszące efektywność kosztową zakładów. Od 2014 roku Kierownik Działu Controllingu Zakładu we Wrześni, Członek Kierownictwa Zakładu oraz Prokurent.

Andrzej Tokarz
pracuje w Fiacie od ponad 25 lat. Absolwent studiów inżynierskich (Wydział Automatyki i Robotyki) na Politechnice Krakowskiej. Przez półtora roku pracował w Turynie w tzw. „Pilotino” w Beinasco, gdzie przygotowywany był proces technologiczny montażu nowego modelu. Po powrocie do Polski nadzorował wdrażanie nowych metod zarządzania fabryką, tj. Six Sigma i World Class Manufacturing. W maju 2021 objął stanowisko dyrektora generalnego FCA Powertrain Poland.

 

Konfederacja Lewiatan