Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – uwagi Lewiatana
31 października 2023

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 23 października 2023 r. znak sprawy PT7.8100.9.2023 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr 794 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/410/190/ASW/2023

Pobierz