Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – uwagi Lewiatana
26 lipca 2023

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 lipca 2023 r. znak sprawy PT7.8100.10.2023.472 kierującego do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/301/141/ASW/2023

Pobierz