Prawo energetyczne i odnawialne źródła energii – dodatkowe stanowisko Lewiatana
26 października 2022

Prawo energetyczne i odnawialne źródła energii – dodatkowe stanowisko Lewiatana

W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 821), Konfederacja Lewiatan przedstawia dodatkowe stanowisko odnoszące się do przewidzianego w ustawie zniesienia tzw. obliga giełdowego dla energii elektrycznej.

KL/419/204/AB/2022

Pobierz