Biomasa leśna – stanowisko Lewiatana
14 lutego 2023

Biomasa leśna – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się aktualnie między Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską rozmów ws. wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej COM(2021) 557 final, 2021/0218(COD), dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającą dyrektywę Rady (UE) 2015/652, Konfederacja Lewiatan przesyła  stanowisko w zakresie biomasy leśnej.

KL/72/27/PG/2023

Pobierz