Akt w sprawie odporności cybernetycznej – stanowisko Lewiatana
21 lipca 2023

Akt w sprawie odporności cybernetycznej – stanowisko Lewiatana

Mając na względzie intensyfikację prac Prezydencji Hiszpańskiej nad projektem Aktu w sprawie odporności cybernetycznej (Cyber Resilience Act)(dalej: CRA lub projekt rozporządzenia), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko względem najnowszej wersji CRA, wyrażając nadzieję, że uwagi okażą się pomocne w ramach dalszych prac nad projektem.

KL/282/128/AM/2023

Pobierz pismo