Akt w sprawie sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana do projektu sprawozdania Komisji IMCO oraz LIBE w Parlamencie Europejskim
20 maja 2022

Akt w sprawie sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana do projektu sprawozdania Komisji IMCO oraz LIBE w Parlamencie Europejskim

W  związku z publikacją projektu sprawozdania połączonych Komisji IMCO oraz LIBE w Parlamencie Europejskim do projekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (COM2021/0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD)), Konfederacja Lewiatan, w załączniku, przedstawia uwagi do projektu sprawozdania do projektu.

KL/200/93/AM/2022

 

Pobierz