Analiza i uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
25 stycznia 2021

Analiza i uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy analizę i uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz