Artykuł 20 projektu dyrektywy NIS2 – stanowisko Lewiatana
17 lutego 2022

Artykuł 20 projektu dyrektywy NIS2 – stanowisko Lewiatana

W związku z rozpoczęciem trilogów dot. projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148 (dalej: projekt dyrektywy NIS2), nawiązując do dyskusji na spotkaniu firm członkowskich Konfederacji Lewiatan z przedstawicielami Referatu ds. Cyfryzacji w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli w dniu 31 stycznia br., Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do art. 20 projektu dyrektywy.

Pobierz stanowisko