Badania na obecność alkoholu w organizmie pracownika – uwagi Lewiatana
10 stycznia 2023

Badania na obecność alkoholu w organizmie pracownika – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 grudnia 2022 r. (znak: ZPP.0210.16.2022.DL), przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika (MZ 1444) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/16/5/RL/2023

Pobierz