Badanie pracowników na obecność alkoholu – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
01 lipca 2021

Badanie pracowników na obecność alkoholu – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W nawiązaniu do prac nad nowelizacją ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD 211), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi. Przedstawiony projekt ustawy odpowiada na postulaty strony pracodawców odnośnie potrzeby badania osób zatrudnionych na obecność alkoholu albo środków odurzających. Przedstawione w załączeniu uwagi mają na celu doprecyzowanie poszczególnych propozycji.

Konfederacja Lewiatan, KL/256/186/RL/2021

Pobierz