Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – uwagi Lewiatana
23 czerwca 2023

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 maja br. (znak: DRP-VI.6014.7.2023.JF), przy którym przekazano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe wraz z załącznikiem, uzasadnieniem i OSR (numer w wykazie prac legislacyjnych: 135), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi.

KL/241/105/RL/2023

Pobierz uwagi