Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP
28 czerwca 2024

Blisko 900 uczestników w Mistrzostwach Kadry BHP

VII edycja Mistrzostw Kadry BHP zgromadziła blisko 900 pasjonatów z tej dziedziny. Do finału przeszło 50 osób. Mistrzem Kadry BHP został Krzysztof Olszewski, specjalista BHP z Płocka. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Stelmach, a trzecie Justyna Mazur-Sokal. Konfederacja Lewiatan od lat wspiera konkurs.

Kolejna edycja Mistrzostw Kadry BHP dobiegła końca. Najlepsi z blisko 900 osób walczyli o tytuł Mistrza bądź Mistrzyni Kadry BHP. Konkurs organizowany był przez Koalicję Bezpieczni w Pracy, stowarzyszenie mające na celu budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców i pracowników.  

– To niekonwencjonalna inicjatywa firm, która promuje wiedzę i najlepsze praktyki BHP. Wspieramy ją z ramienia Lewiatana. W konkursie uczestniczy wiele przedsiębiorstw, członków naszej organizacji – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek kapituły konkursu.

– Tegoroczne Mistrzostwa Kadry BHP były jednymi z najpopularniejszych wśród dotychczasowych edycji. Cieszy mnie ogromnie zaangażowanie tak dużej liczby uczestników w tak istotnej dla branży inicjatywie. BHP-owcy powinni nieustannie wzbogacać i aktualizować swoją wiedzę oraz podnosić kwalifikacje. Szczególnie, że zagadnienia w tej dziedzinie dynamicznie się zmieniają i rozszerzają np. o dobrostan w miejscu pracy. Poprzez organizację konkursu wraz z gronem ekspertów tworzymy również prestiżowy ranking ekspertów w dziedzinie BHP – podsumowuje Marta Wojewnik, przewodnicza Koalicji Bezpieczni w Pracy i dyrektor zarządzająca w CWS Workwear.

Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i odpowiadali na 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób z największą liczbą punktów przeszło do II etapu, składającego się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. W tej części testu obowiązywały również punkty ujemne, które utrudniały uczestnikom wskazywanie niepewnych odpowiedzi.

Na wyniki drugiego etapu składały się punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wyższym stopniu trudności (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowało najlepszy dobór narzędzi oraz oceniało umiejętność skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

 – Prawdziwe Mistrzynie i Mistrzowie Kadry BHP, oprócz niemalże perfekcyjnej znajomości przepisów, powinni charakteryzować się także przyszłościowym i innowacyjnym myśleniem o bezpieczeństwie. Dlatego w tym roku wraz z pozostałymi członkami Komisji Konkursowej postanowiliśmy, że w pytaniach otwartych II etapu znajdzie się także temat dobrostanu psychicznego w miejscu pracy. Uczestnicy podołali zadaniu i wykazali się naprawdę dużym poziomem wiedzy i ciekawymi propozycjami rozwiązań problemu, który przed nimi postawiliśmy – dodaje Marek Maszewski, przewodniczący Komisji Konkursowej i dyrektor działu nadzoru SEKA S.A.

O poprawność merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP zadbała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów: SEKA S.A., Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan.

Wręczenie nagród odbyło się 27 czerwca w Warszawie w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego. Podczas wydarzenia omówiono wyniki najnowszego raportu Koalicji „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan psychiczny, czyli wellbeing w miejscu pracy” – przede wszystkim te dotyczące wpływu odzieży ochronnej na wellbeing pracownika czy uwzględnienie kwestii psychofizycznych na szkoleniach BHP. Dzięki uprzejmości CIOP-PIB zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć laboratoria Instytutu w tym Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych, Zakład Zagrożeń Fizycznych oraz Zakład Ergonomii.

Głównymi nagrodami w konkursie były iPad 11 Pro, zegarek sportowy Garmin Venu 2, czytnik e-booków Pocketbook, a także liczne upominki od organizatorów (CWS, PW Krystian i TenCate Protective Fabrics) i partnerów.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook oraz Linkedin.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.