Konferencja „Kosmetyczna Polska. Sukcesy, zadania i wyzwania” [relacja]
14 czerwca 2024

Konferencja „Kosmetyczna Polska. Sukcesy, zadania i wyzwania” [relacja]

W środę 12 czerwca odbyła się sektorowa konferencja „Kosmetyczna Polska. Sukcesy, zadania i wyzwania”, w której na zaproszenie Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego wzięły udział Przedstawicielki zespołu europejskiego Konfederacji Lewiatan. W panelu pt. „Zrównoważony rozwój a ekonomia w branży kosmetycznej. Wyzwania i cele" uczestniczyła Kinga Grafa, Zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. europejskich.

Tematyka konferencji obejmowała wyzwania stojące przed przemysłem kosmetycznym z perspektywy polskiej i europejskiej. Perspektywę europejską zaprezentował John Chave, dyrektor generalny Cosmetics Europe, który nakreślił konsekwencje tegorocznych wyborów do instytucji UE dla procesu legislacyjnego i branży kosmetycznej. Z kolei prezentacje na temat stanu polskiej branży przedstawili Justyna Żerańska, dyrektor generalna Kosmetycznych oraz Maciej Bukowski, prezes zarządu i kierownik Programu Ekonomia i Polityka Gospodarcza, WiseEuropa. Debata, z udziałem Kingi Grafy, Dyrektorki Biura Lewiatana w  Brukseli i Stałej Przedstawicielki przy BusinessEurope, była zwieńczeniem wydarzenia łączącym wielowątkowe aspekty krajowe z europejskimi.

Cele wytyczone przez Zielony Ład są wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorców. Dlatego Konfederacja Lewiatan i inne federacje BusinessEurope od lat apelują o działania, które będą wspierać konkurencyjność firm europejskich w ramach zielonej transformacji. W UE widać coraz większą otwartość na dialog z przemysłem. Mam nadzieję, że raport Mario Draghiego, który ma się pojawić w połowie lipca, zaproponuje konkretne działania dla wsparcia firm. Przed nami wejście w nowy cykl instytucjonalny UE oraz prezydencja Polski w Radzie UE. Ten czas trzeba dobrze wykorzystać i promować postulaty biznesu, w tym sektora kosmetycznego. Liczę na aktywność polskich przedsiębiorców – powiedziała Kinga Grafa. 

Uczestnicy konferencji mogli przekonać się jak wiele czynników będzie wpływać na branżę w kontekście bieżącej legislacji Unii Europejskiej oraz przyszłych działań Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w związku ze zmianą cyklu instytucjonalnego w instytucjach europejskich. Prezydencja Polski w Radzie UE będzie wyjątkowym czasem, który pozwoli polskiemu biznesowi na promocję branży, do czego serdecznie zachęcamy Członków Lewiatana.

W wydarzeniu wzięły udział także Luana Żak, Zastępczyni Dyrektorki Biura Lewiatana w Brukseli oraz Ewelina Augustyniak, Ekspertka ds. UE.

Spotkanie z Kerstin Jorną – dyrektor generalną w Komisji Europejskiej [Relacja]
13 czerwca 2024

Spotkanie z Kerstin Jorną – dyrektor generalną w Komisji Europejskiej [Relacja]

We wtorek 11 czerwca odbyło się kolejne wydarzenie z serii „Spotkań z Prezydencją”. Przedstawiciele biznesu mieli okazję do wymiany poglądów z Kerstin Jorną – Dyrektor Generalną DG GROW w Komisji Europejskiej. Uczestnicy spotkania aktywnie wzięli udział w dyskusji, prezentując swoje stanowiska w kontekście nadchodzącej prezydencji Polski w Radzie UE.

W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie Kerstin Jorny reprezentującej Dyrekcję Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej z członkami Lewiatana. Spotkanie dotyczyło przyszłości jednolitego rynku, europejskiej polityki przemysłowej oraz priorytetów biznesu dla przyszłego gabinetu Komisji Europejskiej.

Kerstin Jorna omówiła rolę DG GROW w tworzeniu polityk UE, skupiając się na wsparciu biznesu i przedsiębiorczości. Zaprezentowała trzy priorytety, którymi Komisja Europejska kieruje się obecnie, prezentując nowe propozycje legislacyjne mające na celu wzmocnienie europejskiej gospodarki: przepisy, konkurencyjność i odporność.

W kontekście przepisów podkreśliła wagę zgodności i implementacji, które są nieodzownymi elementami wpływającymi na funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE. Dużo uwagi poświęciła również wysiłkom Komisji Europejskiej na rzecz upraszczania przepisów oraz redukcji obciążeń administracyjnych dla MŚP.

W kwestii konkurencyjności i rozwoju strategicznych sektorów UE, Dyrektor Jorna szczególne znaczenie nadała innowacjom, o które trudno w czasach niepewności rynkowej. Mówiła także o współpracy sektora publicznego i prywatnego, podając za przykłady sojusze przemysłowe, takie jak Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru czy Europejski Sojusz na rzecz baterii.

Szefowa DG GROW wyjaśniła także, jak ważna jest odporność w świetle problemów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID czy rosyjską agresją na Ukrainę. Zaprezentowała główne założenia otwartej autonomii strategicznej i potrzebę uwzględnienia ich w tworzeniu europejskiego prawa. Europejski akt w sprawie surowców krytycznych uznała za jeden z przykładów legislacji, która wzmocni zdolności Europy do radzenia sobie w podobnych kryzysach w przyszłości.

Kerstin Jorna podkreśliła także czynniki, jakie mają wpływ na tempo cyfryzacji i dekarbonizacji unijnej gospodarki, pośród których znalazły się procedury dotyczące wydawania pozwoleń, dostęp do rynku, finansowania oraz umiejętności.

Z kolei członkowie Lewiatana reprezentujący różne branże mieli okazję przedstawić bariery, z którymi boryka się biznes w Europie. Pośród najczęściej wymienionych utrudnień znalazły się złożoność regulacji, różnice w implementacji przepisów, fragmentacja rynku czy też wyzwania związane z cyfryzacją i zieloną transformacją. Przedstawiciele biznesu zwrócili także uwagę na potrzebę zapewnienia lepszych zachęt – zarówno finansowych, jak i regulacyjnych.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia równych warunków dla biznesu w kontekście autonomii strategicznej UE oraz ochrony europejskiego rynku w świetle zagrożeń wynikających z ciągłego wzrostu konkurencyjności gospodarek krajów trzecich na arenie globalnej.

Spotkanie poprowadziła Kinga Grafa, Zastępczyni Dyrektora Generalnego ds. europejskich. Dyrektor Generalnej towarzyszyli Marek Przeor z DG GROW oraz Przemysław Kalinka z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Zielony Ład ma służyć społeczeństwu i gospodarce
06 czerwca 2024

Zielony Ład ma służyć społeczeństwu i gospodarce

Zielona transformacja nie może prowadzić do zubożenia społeczeństwa i przebiegać w sposób rewolucyjny, powinniśmy przygotować strategię przemysłową, która wesprze realizację Zielonego Ładu. Konieczna jest też pomoc dla firm, aby udźwignęły koszty zmian oraz stabilne prawo – podkreślali uczestnicy debaty „Przyszłość Zielonego Ładu”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Przedstawiciele biznesu i partnerzy społeczni zaprezentowali stanowiska dotyczące Zielonego Ładu i zastanawiali się jaki będzie miał wpływ na firmy, prowadzenie biznesu, a także funkcjonowanie społeczeństwa.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan otwierając dyskusję przekonywał, że już czas, żeby Zielony Ład został Green Dealem. Angielskie wyrażenie wskazuje bardziej na umowę, porozumienie. A to właśnie w drodze porozumienia między Komisją Europejską, Parlamentem UE a przedstawicielami rządów państw wykuwają się zielone regulacje. – Nie możemy zabijać biznesu ratując klimat. Transformacja musi być oparta na faktach, a nie emocjach – dodał.

– Miasta postawiły sobie ambitne cele, aby szybciej dojść do neutralności klimatycznej. Chociaż wiedzą, że zielone inwestycje będą trudniejsze, są jednak w stanie sprostać wyzwaniom. Już dzisiaj odnotowują sukcesy, np. w ograniczaniu smogu (Warszawa, Kraków). Przed nimi kolejne wyzwania związane z dekarbonizacją ciepłownictwa czy kolejną rewolucją odpadową – mówił Tymoteusz Marzec,  koordynator komisji Unii Metropolii Polskich.

Z kolei Artur Wilk, przewodniczący zespołu OPZZ ds. sprawiedliwej transformacji ostrzegał, że zielona transformacja powinna przebiegać w sposób ewolucyjny. – Nie potrzebujemy rewolucji, która nie liczy się ze skutkami społecznymi zmian. Zielony Ład ma być szansą dla społeczeństwa, a nie prowadzić do wykluczenia różnych grup. Ważne jest też, aby zmiany dostosować do specyfiki  państw – stwierdził.

Zdaniem Zofii Wetmańskiej, wiceprezeski Instytutu Reform decyzje w sprawie transformacji klimatycznej na poziomie unijnym już zapadły. Nie będzie innego Zielonego Ładu. Dyskusje mogą dotyczyć tylko implementacji przepisów w poszczególnych krajach. – Teraz dużo zależy od rządu, jak będzie realizował zieloną politykę, czy przyniesie ona korzyści gospodarce i ludziom. Na pewno sporo dyskusji wzbudzą jeszcze cele dotyczące zielonego wodoru czy ETS2 – powiedziała.

Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa wskazywał na konieczność stworzenia strategii transformacji przemysłu wyrobów w budowlanych, efektywne wykorzystanie wsparcia oraz stabilne prawo jako warunek sukcesu transformacji. – Trzeba zmieniać przemysł, aby stał się mniej emisyjny, ale jednocześnie nie ograniczał produkcji, czy zamykał fabryk. Moją branżę też czeka transformacja chociażby w kontekście tzw. dyrektywy budynkowej – powiedział.

Magdalena Bezulska, prezeska Veolia term SA poinformowała, że wszystkie firmy z branży ciepłowniczej planują odejście od węgla do 2030 roku, a osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. – W naszej branży konieczne jest utrzymanie wsparcia dla przedsiębiorstw, bo inaczej mogą nie udźwignąć kosztów transformacji. Tym bardziej, że gospodarstwa domowe nie będą w stanie płacić wysokich cen za ciepło – podkreśliła. Prezeska Veolii term zwróciła też uwagę na przyspieszenie zmian w prawie, a także na nowe regulacje, które pojawią się na rynku mocy, w systemie taryf.

Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w Konfederacji Lewiatan mówił, że Polska bez radykalnej zmiany koloru produkowanego prądu (na zielony) może utracić konkurencyjność, a przemysł motoryzacyjny przestanie być kołem zamachowym naszej gospodarki. Inwestorzy będą wybierali inne kraje.

– Polska dalej na węglu stoi, nie jesteśmy już rezerwuarem taniej siły roboczej. Firmom motoryzacyjnym znacznie bardziej opłaca się teraz inwestować w innych regionach, np. na Węgrzech. Trzeba szybko wdrożyć program dekarbonizacji zakładów przemysłowych.

Konfederacja Lewiatan

 

Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?
24 maja 2024

Postulaty Lewiatana. Jak podwyższyć jakość prac legislacyjnych?

Rezygnację ze zbędnych prac legislacyjnych, stworzenie systemu rzetelnej oceny skutków regulacji, poprawę jakości projektów aktów wykonawczych, szerszy dostęp partnerów społecznych do prac nad nowym prawem czy stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6 – miesięcznego vacatio legis dla przepisów podatkowych – proponuje Konfederacja Lewiatan, aby podwyższyć jakość prac legislacyjnych.

– Dostrzegamy potrzebę zapewnienia wysokiego standardu przy tworzeniu prawa. Przejrzystość oraz przewidywalność procesu legislacyjnego mają bezpośrednie przełożenie na jakość i skuteczność samego prawa. Prawo dobre, czyli stabilne, zrozumiałe i takie, które służy rozwiązywaniu realnych, a nie pozornych problemów przy pomocy proporcjonalnych środków, sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Jednak choć zwiększenie poziomu zaufania przedsiębiorców do działalności prawodawczej wymaga przede wszystkim odwrócenia negatywnych trendów z ostatnich lat, to nie należy zapominać także o wprowadzaniu pozornie drobnych usprawnień. Niewielkie uciążliwości rozpatrywane pojedynczo mogą nie sprawiać wrażenia istotnych. Dopiero gdy spojrzy się na całość procesu legislacyjnego, to wyraźnie widać, że ich suma przyczynia się do znaczącego obniżenia transparentności i efektywności działań prawodawców.

– Na jakość prac legislacyjnych duży wpływ ma efektywność dialogu społecznego. Współpraca z interesariuszami w ramach procesu legislacyjnego i prowadzonych konsultacji społecznych jest bardzo silnie uzależniona od osobistego zaangażowania osób decyzyjnych oraz pracowników merytorycznych i operacyjnych. W podobnych procesach legislacyjnych, zarówno w przypadku aktów prawnych procedowanych na poziomie Polski, jak i w procesach legislacyjnych na poziomie UE – obserwujemy w przypadku ważnych resortów bardzo zróżnicowane postawy dotyczące transparentności, dostępu do dokumentów, otwartości na dyskusję z interesariuszami itp. W tym porównaniu bardzo pozytywnie wyróżnia się otwartość na współpracę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku innych instytucji współpraca i transparentność procesów są bardzo ograniczone – dodaje dr Aleksandra Musielak.

 Lepsze prawo – propozycje Lewiatana

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania przez rząd przeglądu i analizy skutków  zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.

 – obowiązkowe konsultowanie z zainteresowanymi podmiotami wszystkich projektów aktów prawnych dotyczących podatków  z zachowaniem ustawowego 30-dniowego terminu na przedstawienie uwag.

 – stosowanie obowiązkowego, co najmniej 6-miesięcznego, okresu vacatio legis dla uchwalanych przepisów podatkowych.

 – powołanie rady eksperckiej monitorującej sposób korzystania z przepisów prawa podatkowego. W szczególności zwracanie uwagi czy przepisy stosowane są zgodnie z intencją ustawodawcy, czy organy podatkowe nie dokonują wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatników.

 – wcześniejsze informowanie o planowanym kierowaniu do konsultacji publicznych projektów aktów prawnych.

 – zapewnienie stronie społecznej szerszego dostępu do procesu tworzenia prawa.

 – uruchomienie jednego systemu zawierającego informacje na temat wszystkich prac legislacyjnych.

 – zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa, nowe przepisy powinny być tworzone tylko wtedy, gdy to konieczne.

 – uzasadnienie projektu powinno stanowić integralną część aktu prawnego i być aktualizowane do końca procesu.

 – opracowanie legislacyjnego protokołu kryzysowego, który określałby m.in. zasady współpracy z partnerami społecznymi w sytuacjach nagłych.

 – uruchomienie krajowego portalu gromadzącego i udostępniającego informacje o unijnych inicjatywach legislacyjnych.

 Postulaty Konfederacji Lewiatan dotyczące podwyższenia jakości prac legislacyjnych znajdziesz w załączniku.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz Postulaty Lewiatana
Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych
21 maja 2024

Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych

Mamy poczucie dublowania naszej pracy w zakresie sprawozdawczości podatkowej. To niekończący się proces, który pochłania dużo czasu i pieniędzy. Tymczasem nie wszystkie obowiązki są potrzebne, z niektórych można zrezygnować, inne ograniczyć. Resort finansów dopuszcza jeszcze drobne zmiany w KSeF korzystne dla firm – usłyszeli uczestnicy VIII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Kongres Rady Podatkowej otworzyli Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie dialogu z administracją publiczną dla tworzenia dobrych, przyjaznych dla firm, przepisów podatkowych. W tym kontekście warto docenić otwarte dyskusje i rozmowy z przedstawicielami resortu finansów obecnymi w czasie konferencji. Źle przygotowane regulacje uderzają w przedsiębiorczość, czego potwierdzeniem był Polski Ład. Lepiej się więc spierać i dyskutować na etapie konsultacji społecznych, niż później w trybie awaryjnym naprawiać błędy.

Zobacz galerię zdjęć z Kongresu Rady Podatkowej

Uciążliwa sprawozdawczość podatkowa

W panelu „Sprawozdawczość podatkowa – jak odciążyć biznes?” eksperci zastanawiali się, czy wszystkie obowiązki sprawozdawcze są potrzebne? Czy raportowanie musi być uciążliwe?

– Przeciętny przedsiębiorca musi raportować do wielu instytucji i często czyni to wielokrotnie. Raportujemy  w różnych terminach, kwartalnie, rocznie. To niekończący się proces. Często do różnych instytucji przekazujemy te same dane. Mamy poczucie dublowania naszej pracy w zakresie sprawozdawczości. Zastanawiam się, czy nie można stworzyć jednolitego systemu raportowania, z którego instytucje pobierałyby interesujące je dane. To mogłoby pomóc  w ograniczeniu sprawozdawczości – powiedziała Monika Mikołajczyk, supervisor, TMF Group.

Agnieszka Rylska, Tax, Accounting and Treasury Department Director, T-Mobile Polska, zwróciła uwagę, że sytuacja w Polsce w zakresie sprawozdawczości nie jest najlepsza.  Jeśli chodzi o czas, który poświęcamy na wypełnianie  wszystkich obowiązków sprawozdawczych, to jesteśmy na przedostatnim miejscu w UE, wyprzedzamy tylko Bułgarię. Jeśli zaś chodzi o koszty raportowania, to okupujemy trzecie miejsce od końca.

Szczególnie obciążone duże firmy

Mamy świadomość, że sprawozdawczość jest nadmiernie rozbudowana

Zastanawiamy się jak ten proces ograniczyć, np. w zakresie weryfikacji kontrahentów. W najbliższym czasie będziemy się skupiać na ułatwieniach w raportowaniu danych, czy podatku u źródła. Niestety, jeśli chodzi o duże firmy, to poziom sprawozdawczości będzie coraz większy, bo wynika to też z zobowiązań międzynarodowych – mówił Jakub Jankowski, zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych, Ministerstwo Finansów.

Janusz Błaszczuk, dyrektor departamentu podatkowego, Bank Millennium, przekonywał, że trend zwiększania obciążeń sprawozdawczych będzie rósł w najbliższych 5-10 latach. – Dopiero potem nastąpi czas upraszczania raportowania. Mimo tego niekorzystnego trendu można jednak już teraz próbować rezygnować z niektórych zbędnych obowiązków – dodał.

Krajowy System E-faktur

Wdrożenie Krajowego Systemu E-faktur było tematem panelu „KSeF nieuchronny. Czego możemy się spodziewać w nowej odsłonie?” Nowy system na pewno wejdzie w życie. Od 1 lutego 2026 roku dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych podmiotów. Wśród zapowiedzianych zmian, uzgodnionych w trakcie konsultacji, warto wymienić tryb offline w okresie przejściowym, dopuszczenie wystawiania faktur konsumenckich, czy przesyłanie załączników do faktur.

– Chcemy, żeby KSeF wszedł w życie jak najszybciej, ale audyt potwierdził, że od początku był źle przygotowany. Dlatego dobrze, że termin jego wdrożenia został przesunięty. W czerwcu br. chcemy rozpocząć drugą fazę konsultacji. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ewentualne zmiany. Nie wykluczamy też, że wprowadzimy jeszcze drobne zmiany, korzystne dla przedsiębiorców. Natomiast mało prawdopodobne jest, abyśmy podjęli decyzję o refundacji dla firm kosztów wdrożenia KSeF – stwierdził dr Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów

– Byliśmy przygotowani na wdrożenie KSeF już od 1 lipca br. Ale cieszymy się z odroczenia terminu jego wejścia w życie. Przesunięcie o rok daty wprowadzenia nowego systemu rodzi jednak dodatkowe koszty. Nie da się bowiem zamrozić systemu, trzeba go utrzymywać w gotowości. Mamy nadzieję, że nie będzie już rewolucyjnych zmian, a resort finansów przychylnie spojrzy na różne nasze propozycje i zastanowi się też nad refundacją kosztów, które ponieśliśmy – podkreślała Anna Pikulska, dyrektorka strategii podatkowej, Orange Polska.

Agnieszka Urbaniak, Senior Tax Manager, Allegro także zwróciła uwagę na koszty finansowe, które poniosła firma przygotowując się do wdrożenia KSeF. Trzeba było też zaangażować do projektu wielu pracowników z różnych działów. Zaapelowała również, żeby zrezygnować z sankcji za błędy popełnione w okresie przejściowym.

W czasie Kongresu Rady Podatkowej Lewiatana rozmawiano również o podatku od nieruchomości oraz podatku akcyzowym.

Konfederacja Lewiatan

 

Nowy plan na finanse państwa wyzwaniem dla rządu
10 maja 2024

Nowy plan na finanse państwa wyzwaniem dla rządu

Wyzwaniem dla rządu w najbliższych latach będzie wciąż rosnące zadłużenie państwa, pogłębiający się kryzys demograficzny, szybszy wzrost kosztów pracy niż wydajności, presja płacowa czy groźba zwiększenia luki VAT. Gospodarce powinny pomóc pieniądze z KPO, szybszy wzrost inwestycji i ustabilizowanie inflacji – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024–2027 (WPFP).

Wydarzenia ostatnich czterech lat w polskiej, ale też światowej gospodarce wzmacniają w przedsiębiorcach coraz większy pragmatyzm, a jednocześnie przyzwyczajają do permanentnego stanu niepewności. Można powiedzieć, że powoli wracamy gospodarczo do tego, co było przed wybuchem pandemii, ale ze zdecydowanie większym bagażem doświadczeń.

Przyszłość w większości sfer gospodarki jawi się według autorów wieloletniego planu finansowego w dość pozytywnych kolorach. Niewątpliwym „gamechangerem” najbliższego okresu programowania WPFP są środki z Krajowego Planu Odbudowy, które wpłynęły w części do budżetu na początku roku.

Ocena prognoz gospodarczych

Według rządu i przygotowanych przez niego prognoz, 2024 rok przyniesie poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce. To jest zgodne z konsensusem rynkowym. Obecny rok okaże się lepszy pod względem wzrostu gospodarczego (MF: 3,1%). Nadal jednak będzie się on opierał na nietrwałych fundamentach takich jak konsumpcja. Nie ma wątpliwości, co do tego, że będą rosły możliwości wydawania pieniędzy przez Polki i Polaków. Wzrost cen w tym roku ustabilizuje się na poziomie ponad 5%, co jest blisko dwukrotnie mniejszą wartością niż w 2023 r

Szybki wzrost płac

Konfederacja Lewiatan prognozuje, że płace będą rosły w tempie dwucyfrowym. O ile przewidywany przez resort finansów  wzrost na poziomie 11,9% jest czynnikiem napędzającym konsumpcję, o tyle ze strony pracodawców tak szybki i często nieuzasadniony wydajnością wzrost wynagrodzeń powoduje coraz wyższą presję płacową. Oderwany od ekonomicznych realiów wzrost płac jest częściowo wynikiem kolejnej dwukrotnej waloryzacji wynagrodzenia minimalnego. Lewiatan apeluje o przyśpieszenie prac nad zmianą ustawy o płacy minimalnej, która jednocześnie będzie implementacją dyrektywy PE i Rady UE.

Inwestycje mogą przyspieszyć

Dzięki środkom z KPO nasze inwestycje począwszy od 2025 r. mają dynamicznie rosnąć. Newralgiczny ma być 2024 rok, kiedy ustała realizacja projektów współfinansowanych przez UE w poprzednich perspektywach finansowych.  Prognozowany przez resort finansów wzrost inwestycji w tym roku o 2,9% należy uznać za dobry wynik.

– Inwestycje mogą w tym roku rosnąć szybciej, ponieważ część projektów mających swoje podstawy w KPO była realizowana w ramach środków z PFR. Zdecydowanie martwi pracodawców i wymaga interwencji państwa,  oderwanie się wzrostu kosztów pracy (niezależnie czy ogółem, czy na jednego zatrudnionego) od wzrostu wydajności. Koszty pracy mają rosnąć w obecnym i kolejnych latach odpowiednio o 7,4%, 6,7%, 6,5% oraz 5,1%. Wydajność w tym samym czasie będzie rosła wg prognoz MF: o 3,5%, 3,7%, 3,4%, 3,3%. Powstała luka będzie wpływała negatywnie na rentowność prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Stabilny rynek pracy

Rynek pracy nadal będzie bardzo stabilny. Pracodawcy mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego w zasadzie nie redukcją zatrudnienia. W badaniach jakościowych większość firm wskazuje, że planuje utrzymać zatrudnienie na niezmienionym poziomie.

Retoryka użyta w WPFP dotycząca rynku pracy wskazuje, że rządzący nie mają pomysłu jak rozwiązać kryzys demograficzny. Jednocześnie powtarzają argumentację poprzednich rządów o konieczności wsparcia rodziny.

Dług i deficyt budżetowy państwa

– Wyzwaniem dla rządu będzie też wciąż rosnące zadłużenie państwa. W szczególności, że obecne władze kontynuują politykę zwiększania wydatków socjalnych. Z drugiej strony mamy ogromne wydatki na obronność, które w obecnych czasach jest ciężko podważyć – dodaje Mariusz Zielonka.

Według prognoz Ministerstwa Finansów, relacja naszego długu do PKB w 2026 r. przekroczy 60%, a we wcześniejszych latach będzie się stopniowo zbliżać do tej granicy. Resort finansów informuje, że w najbliższych latach czekają nas cięcia budżetowe i reformy, których zadaniem będzie niedopuszczenie do przekroczenia granicy 60% PKB. W przypadku, gdy takie zjawisko wystąpi, będziemy zmuszeni do realizacji planu oszczędnościowego wyznaczonego przez Komisję Europejską.

Luka VAT i wpływy do budżetu

Miniony rok przyniósł zwiększenie  luki VAT do poziomu z 2017 r. Wyniosła ona 15,8% wszystkich wpływów z VAT. Tak wysoki skok należy odebrać jako negatywny sygnał uszczelnienia systemu podatkowego, ale też dla wykonalności samego budżetu. W tej sytuacji (gorszego punktu startowego dla 2024 r.) wydaje się wysoce prawdopodobne, że budżet na obecny rok nie ma szans wypełnić założeń jeśli chodzi o potencjalne wpływy z VAT.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Prawo komunikacji elektronicznej ograniczy uciążliwe regulacje
08 maja 2024

Prawo komunikacji elektronicznej ograniczy uciążliwe regulacje

Rząd przyjął projekt nowego prawa komunikacji elektronicznej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawarte w nim rozwiązania ograniczą nadmierne regulacje sektora telekomunikacyjnego. Część przepisów powinna być jednak zmieniona w trakcie prac legislacyjnych.

– Z aprobatą przyjmujemy zmiany usuwające nadmiarowe regulacje sektora telekomunikacyjnego. Dobrze oceniamy propozycje, które prowadzą do rezygnacji z ograniczenia liczby dozwolonych dokumentów umownych, w tym dopuszczających posługiwanie się przy zawarciu umowy dodatkowymi wzorcami w odniesieniu do konkretnych rozwiązań taryfowych czy usług dodatkowych. Doceniamy kwestie uregulowania na odpowiednim poziomie opłaty telekomunikacyjnej oraz zniesienie zakazu zawierania umów podczas nieumówionej wizyty poza lokalem przedsiębiorstwa – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

– Za nieproporcjonalną uważamy zmianę terminu wejścia w życie prawa komunikacji elektronicznej – 3 miesiące od momentu ogłoszenia ustawy. Mając na uwadze skalę zmian jakie zajdą w firmach świadczących usługi komunikacji elektronicznej po wejściu w życie nowych przepisów, oraz możliwość korekty  projektu na etapie sejmowym i senackim, 3 miesiące to zbyt mało, by dokonać, na ostatnią chwilę, modyfikacji w procesach, dokumentach i politykach firm objętych regulacją – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan niezrozumiałe jest również przyjęcie definicji usługi fakultatywnego obciążania rachunku (UFOR), obejmującej nadal usługi komunikacji elektronicznej, które nie wymagają dodatkowych wymogów, gdyż będą przedmiotem obszernej regulacji w PKE. Zaskoczeniem jest też przyjęcie przez resort cyfryzacji zmiany modelu opt-out (rezygnacja na żądanie) na model opt-in (uprzednie wyrażenie zgody na świadczenie usługi) w zakresie regulacji usługi fakultatywnego obciążania rachunku oraz obligatoryjnej autoryzacji transakcji.

Branża nie  rozumie także intencji Ministerstwa Cyfryzacji stojących za ograniczeniem możliwości wprowadzenia klauzuli modyfikacyjnej przewidzianej w art. 308 ust. 1 PKE wyłącznie do umów zawartych na czas nieokreślony. Przyjęcie takiego podejścia istotnie utrudnia modyfikację historycznie zawieranych umów przez przedsiębiorców.

Konfederacja Lewiatan

 

Pracodawcy proponują zmiany w ustawie o ochronie sygnalistów
07 maja 2024

Pracodawcy proponują zmiany w ustawie o ochronie sygnalistów

Konfederacja Lewiatan popiera cele stawiane przed nową ustawą o ochronie sygnalistów. Projekt wymaga jednak, podczas prac w Sejmie, jeszcze kilku zmian, które umożliwią pracodawcom lepsze przygotowanie się do stosowania nowych przepisów.

– Instytucja sygnalizowania przestępstw może się stać istotnym instrumentem wspierającym zapobieganie nadużyciom. Przysłuży się zarówno poszczególnym przedsiębiorstwom, jako mechanizm wczesnego ostrzegania umożliwiający ochronę reputacji firmy, jak i szerzej gospodarce, gwarantując równe zasady wszystkim jej uczestnikom. Proponujemy jednak wprowadzenie do projektu ustawy kilku zmian – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Zmiany proponowane przez pracodawców:

– Umożliwienie powierzania podmiotom zewnętrznym lub podmiotom z grupy firm podejmowania działań następczych w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających. Taka możliwość jest uzasadniona m.in. złożonością materii będącej niekiedy przedmiotem zgłoszeń, która wiąże się często z koniecznością zaangażowania osób/podmiotów trzecich, w celu zapewnienia rzetelnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia postępowań wyjaśniających, a także specyfiką funkcjonowania grup kapitałowych i wynikających z tego zależności, zarówno organizacyjnych jak i funkcjonalnych. Proponowana przez pracodawców zmiana polega na uzupełnieniu katalogu osób/podmiotów, które mogą być upoważnione do podejmowania działań następczych o podmioty zewnętrzne.

– W katalogu spraw objętych procedurą zgłoszenia nie powinny się znaleźć przepisy prawa pracy. Nie było to przedmiotem konsultacji z partnerami społecznymi. Takie rozwiązanie nie jest zasadne i budzi zastrzeżenia wynikające ze specyfiki prawa pracy, jego bardzo szerokiego zakresu (Kodeks pracy, kilkanaście ustaw oraz dziesiątki rozporządzeń) oraz przewadze spraw o charakterze indywidualnym.

– Wydłużenie czasu przyznanego przedsiębiorcom na wdrożenie nowych procedur z 3 do 6 miesięcy.

– Mamy nadzieję, że podczas prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny uda się wypracować rozwiązania, które umożliwią pracodawcom efektywne wdrożenie nowych procedur bez zbędnego nakładania dodatkowych obowiązków – dodaje Robert Lisicki.

O podobne zmiany w ustawie o ochronie sygnalistów zaapelowała również Rada Przedsiębiorczości, zrzeszająca największe organizacje pracodawców.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

EFNI 2024: wyjątkowa edycja w szczególnym czasie
07 maja 2024

EFNI 2024: wyjątkowa edycja w szczególnym czasie

Już po raz trzynasty – i jak zawsze w Sopocie – odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei, w tym roku od 16 do 18 października. EFNI to jedna z największych konferencji biznesowych w tej części kontynentu, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.

Służy za platformę dialogu i wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury, decydentami, liderami opinii oraz reprezentantami administracji lokalnej, krajowej i europejskiej. EFNI co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników i setkę dziennikarzy.

Tegoroczna edycja ponownie odbędzie się w sopockim hotelu Radisson Blu. Dla uczestników przygotowano różnorodny program. Debaty panelowe zostaną podzielone na pięć ścieżek tematycznych: „Europa w zrównoważonym świecie”, „Europa w roku wyborczym”, „Europa na globalnych rynkach”, „Europa i cyfrowa transformacja” oraz „Europa i zielona zmiana”.

Ponadto Forum wzbogacą dyskusje w formacie EFNI Talks, rozmowy Nocnych Marków, spotkania z autorami książek i wiele innych wydarzeń.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa ze względu na obchody 25-lecia Konfederacji Lewiatan, która organizuje wydarzenie we współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot.

EFNI 2024 przypada także na rok, w którym obchodzimy jubileuszową 20. rocznicę akcesji Polski do Unii Europejskiej. Odbędzie się też na kilka miesięcy przed objęciem przez nasz kraj prezydencji w Radzie UE – co dodaje szerszy kontekst rozmowom o przyszłości Polski i Europy.

Rejestracja dla przedstawicieli mediów jest już dostępna pod tym linkiem.

Europejskie Forum Nowych Idei
Sopot, Hotel Radisson Blu
16-18 października 2024
Zarejestruj się już dziś na efni.pl
#CoBędzieJutro

Zakaz reklamy aptek – przywracamy normalność
25 kwietnia 2024

Zakaz reklamy aptek – przywracamy normalność

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło prekonsultacje na temat nowelizacji zakazu reklamy aptek. Do końca miesiąca strona społeczna może zgłaszać swoje propozycje i stanowiska. Jest to związane z postępowaniem w TSUE i skargą Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, dotyczącymi przepisów ograniczających działalność reklamową aptek, a rozpoczętymi na wniosek Konfederacji Lewiatan.

13 marca 2024 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, dotycząca przepisów ograniczających już od kilkunastu lat działalność reklamową podmiotów prowadzących apteki w Polsce, zawartych w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Komisja Europejska podjęła działania w związku ze skargą Konfederacji Lewiatan.

Komisja Europejska wskazała, że polskie prawo narusza dyrektywę o handlu elektronicznym oraz art. 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim zakazuje wszelkich form komunikacji handlowej, w tym drogą elektroniczną. W związku z tym ostatecznie przyjęte rozwiązanie legislacyjne w zakresie reklamy aptek powinno być zgodne z prawem unijnym i praktykami przyjętymi w poszczególnych państwach wspólnoty, gdzie reklama aptek jest co do zasady dopuszczalna, a jej zakres jest uregulowany.

– Polska jest ewenementem na mapie Europy. W innych państwach UE standardem wspieranym przez państwo są usługi i programy realizowane w aptekach, a komunikacja pomiędzy pacjentem a farmaceutą i apteką są pożądaną wartością społeczną – komentuje Kacper Olejniczak, dyrektor departamentu ochrony zdrowia i sektora life sciences Konfederacji Lewiatan.

– Obowiązujący już od kilkunastu lat zakaz nie sprzyja przede wszystkim pacjentom, którzy pozbawieni są informacji o ofercie i usługach dostępnych w aptekach. Usługi farmaceutyczne, chociaż formalnie dopuszczone, są oferowane jedynie w ograniczonym zakresie. Apteki w obawie przed sankcjami powstrzymują się od informowania o ich dostępności albo po prostu ich nie wprowadzają obawiając się,  że pacjenci i tak się o nich nie dowiedzą. Zakaz uniemożliwia także udział aptek w programach społecznych, na przykład w rządowym programie Karta Dużej Rodziny, w ramach którego rodziny wielodzietne otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług – argumentuje Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Zakaz reklamy w obecnym kształcie wyewoluował w zakaz informowania, czego skutkiem jest karanie właścicieli aptek m. in. za umieszczanie na witrynie apteki informacji o prowadzonych wewnątrz szczepieniach czy fakcie, że personel apteki mówi po ukraiński. Ściganie aptekarzy to zaś dziś główne zajęcie urzędników Inspekcji Farmaceutycznej.

Konfederacja Lewiatan i PharmaNET biorą udział w rozmowach toczących się w ramach dialogu społecznego zainicjowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Przedstawią także swoje stanowisko w prekonsultacjach.

– Mając na uwadze dobro polskich pacjentów oraz służącego im kluczowego sektora polskiej gospodarki, proponujemy zmianę obecnie obowiązujących przepisów na wzór rozwiązań obowiązujących w innych państwach unijnych, gdzie regulacje dotyczące reklamy aptek kierowanej do publicznej wiadomości zamiast całkowitego zakazu, zawierają jedynie pewne ograniczenia, jak np. brak możliwości kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej leków refundowanych czy oferowanie jakichkolwiek korzyści w zamian za nabycie produktu leczniczego – informuje Marcin Piskorski. – Jeśli chcemy rozwiązać te kwestie w Polsce, musimy podążać drogą rozwiązań wypracowanych w UE. Wtedy unikniemy procesu przed TSUE, a sprawę uda rozwiązać się polubownie – dodaje.

Konfederacja Lewiatan