Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym – uwagi Lewiatana
20 stycznia 2023

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw sygnowanego numerem projektu UC139, który wdraża do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE.

KL/33/13/KO/2022

Pobierz