Edukacja, szkolnictwo wyższe oraz wsparcie rozwoju sektora edukacji technologicznej w Polsce – postulaty Lewiatana
26 stycznia 2024

Edukacja, szkolnictwo wyższe oraz wsparcie rozwoju sektora edukacji technologicznej w Polsce – postulaty Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje 20 kluczowych postulatów przygotowanych przez Radę ds. EdTech Lewiatana dotyczących edukacji, szkolnictwa wyższego oraz wsparcia rozwoju sektora edukacji technologicznej w Polsce.

KL/26/ML/2024

Pobierz pismo do ministrów