Europejski biznes a wspieranie Ukrainy i sankcje na Rosję
24 marca 2022

Europejski biznes a wspieranie Ukrainy i sankcje na Rosję

W ostatnim miesiącu mieliśmy do czynienia z przyjęciem przez UE aż czterech pakietów sankcji wobec Rosji związanych z jej atakiem na Ukrainę. Tymczasem nie tylko polski, ale także europejski biznes stanął murem za Ukrainą, jednoznacznie potępiając Rosję.

BusinessEurope wspiera UE w jej działaniach przeciwko Rosji, a także wyraża solidarność z Ukrainą

BusinessEurope (Konfederacja Lewiatan jest członkiem) na naszą prośbę zwołało na początku marca serię nadzwyczajnych spotkań w związku z wojną na Ukrainie. Dzięki naszym działaniom federacja zrzeszająca pracodawców z całej Europy obrała kurs na wspieranie Ukrainy, wyrażając z nią solidarność i popierając przywódców europejskich w nakładaniu sankcji na Rosję.  Co istotne, w deklaracji przygotowanej na nieformalny szczyt przywódców w Wersalu (10-11 marca br.) znalazło się bardzo ważne zdanie: „Rozumiemy, że stworzenie perspektywy dla narodu ukraińskiego jest ważne i przyjmujemy do wiadomości zapowiedziane rozpatrzenie kandydatury Ukrainy do członkostwa w UE, pod warunkiem spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów”.

BusinessEurope apeluje o wsparcie dla europejskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo BusnessEurope przedstawiło swoje postulaty przed odbywającym się  24-25 marca br. szczytem Rady Europejskiej, apelując do UE o przyjęcie środków, które pomogą złagodzić negatywne skutki dla europejskich przedsiębiorców. Jak pokazały ostatnie tygodnie, nasze firmy w aktywny sposób zapewniają Ukrainie pomoc humanitarną i wspierają uchodźców szukających schronienia w UE. BusinessEurope oczekuje przede wszystkim:

  • Stworzenia jasnych wytycznych i szczegółowych informacji na temat sankcji jak i środków wsparcia tak szybko jak to możliwe
  • Skoordynowanego wspólnego wysiłku UE, USA i Wielkiej Brytanii we wdrażaniu sankcji, przygotowywaniu pakietów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, oraz przygotowywania rozwiązań na wypadek zakłóceń w dostawach
  • Walki z rosnącymi cenami i zabezpieczenia dostaw energii, które pomogą przywrócić Unię na ścieżkę bezpieczeństwa i dobrobytu.

W kwestii polityki energetycznej BusinessEurope, uważe że:

  • UE powinna prowadzić dywersyfikację źródeł dostaw energii przy jednoczesnym powrocie do bardziej realistycznej polityki energetycznej i klimatycznej.
  • W najbliższym czasie podjęte muszą zostać środki mające na celu tymczasowe uregulowanie cen gazu i zniesienie barier dla zintegrowanego europejskiego rynku energii.

Sankcje na Rosję i Białoruś

BusinessEurope organizuje regularnie serię spotkań, w tym z urzędnikami Komisji Europejskiej, podczas których jesteśmy informowani nt. najnowszych sankcji nakładanych na Rosję. Okazuje się, że są to bardzo obszerne dokumenty prawne, które ciężko jednoznacznie interpretować. Dlatego jako Konfederacja Lewiatan przygotowaliśmy przewodnik w języku polskim, który pozwala na szczegółowy wgląd na gospodarczy i handlowy wymiar konfliktu pomiędzy Zachodem a Rosją i Białorusią. Udostępniliśmy między innymi: listę pytań i odpowiedzi dotyczących przewozu towarów do Rosji i Białorusi, zestawienie dotychczasowych sankcji UE i innych państw wobec Rosji i Białorusi oraz podsumowanie „kontrsankcji” wdrożonych przez Rosję.

Warto zwrócić uwagę na to, że w czwartym (tj. najnowszym) pakiecie sankcji wprowadzono zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym, jak również kompleksowe ograniczenie eksportu sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego. To jest na pewno decyzja przełomowa z punktu widzenia Unii Europejskiej. Oznacza, że takie projekty jak najpierw Nord Stream, a potem jego druga nitka nie będą już mieć miejsca.

Wkrótce nowe wskazówki nt. sankcji UE 

Komisja Europejska (DG FISMA) stworzyła stronę poświęconą sankcjom UE, na której można znaleźć wszystkie istotne informacje na temat sankcji przyjętych po agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Można tam również znaleźć opublikowane już wytyczne, w tym dotyczące handlu towarami luksusowymi, a także uzyskać dostęp do nowych dokumentów, gdy tylko zostaną one udostępnione przez Komisję.

Tymczasowe ramy kryzysowe w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę w zakresie pomocy państwa

23 marca br. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne w związku z sytuacją kryzysową, aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z elastycznych mechanizmów przewidzianych w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Według wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margrethe Vestager „nowe ramy umożliwią państwom członkowskim (i) przyznawanie ograniczonych kwot pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub związanymi z nim sankcjami i kontrsankcjami; (ii) zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej płynności finansowej; oraz (iii) zrekompensowanie przedsiębiorstwom dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyjątkowo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej”. 

Prośba Konfederacji Lewiatan

Jeśli Państwa firma/branża ucierpiała w wyniku wojny na Ukrainie/wprowadzonych unijnych sankcji/rosyjskich kontrsankcji, prosimy o taką informację. Przekazujemy je bowiem bezpośrednio do Komisji Europejskiej, która na tej podstawie będzie szykować programy wsparcia dla poszczególnych sektorów.


Artykuł dla marcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Lewiatana

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie Konfederacji Lewiatan w Brukseli