Europejski biznes popiera Ukrainę
02 czerwca 2023

Europejski biznes popiera Ukrainę

Tylko dalszy wzrost konkurencyjności gospodarki zapewni Unii Europejskiej silniejszą pozycję w świecie. Wyrażamy nasze poparcie dla Ukrainy, jej obywateli i ich europejskich ambicji. Teraz nadszedł czas, aby pomóc Ukrainie spełnić wszystkie najważniejsze wymogi członkostwa w UE - napisali w deklaracji madryckiej przewodniczący 40 organizacji pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, którzy są członkami BusinessEurope.

Rada przewodniczących BusinessEurope zebrała się w tym tygodniu w Madrycie i przyjęła  deklarację dotyczącą m.in. konkurencyjności firm, jednolitego rynku, polityki przemysłowej i handlowej, zwiększenia produktywności.

Szefowie europejskich organizacji pracodawców zadeklarowali pełne poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy oraz pomoc w wypełnieniu przez nią kluczowych kryteriów niezbędnych do uzyskania członkostwa w UE.

-Trzeba stale zabiegać o wsparcie kandydatury Ukrainy w jej drodze do członkostwa w UE, bo w wielu krajach, podejście do samej idei kandydowania bywa sceptyczne.  W czasie toczącej się wojny szczególnie ważne jest wspieranie ukraińskich firm i nawiązywanie z nimi współpracy. Wojna trwa i pewnie szybko się nie skończy. Ale już teraz trzeba robić to, co jest możliwe w sprawie odbudowy, by nie marnować czasu – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, z ramienia BusinessEurope odpowiada za relacje między biznesem europejskim i ukraińskim oraz współpracuje z organizacjami ukraińskich pracodawców, także w kontekście integracji Ukrainy ze strukturami Unii Europejskiej. To duże wyróżnienie dla szefa Lewiatana i polskich pracodawców, ale przede wszystkim ważna i trudna misja.

Członkowie BusinessEurope w czasie spotkania w Madrycie zwrócili uwagę, że  nadmierne obciążenia regulacyjne osłabiają konkurencyjność europejskich firm. W ciągu 5 lat na poziomie UE przyjęto ponad 5000 aktów prawnych. Ta inflacja przepisów pociąga za sobą znaczne koszty dla przedsiębiorstw.

Przeczytaj więcej o postulatach biznesu w Deklaracji Madryckiej >>

Szefowie europejskich pracodawców wezwali też do dalszego pogłębienia integracji jednolitego rynku, zapewnienia Europie dostaw energii po konkurencyjnych cenach, rozwiązania problemu niedoboru pracowników z konkretnymi umiejętnościami, ułatwienia innowacji i wspieranie reform w celu zwiększenia produktywności Europy. W 2021 roku UE zainwestowała 2,2 proc. PKB w badania i rozwój, w porównaniu z 3,4 proc. w USA i 2,4 proc. w Chinach.

Konfederacja Lewiatan