Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL
04 lutego 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL

Trwają prace związane z uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Instytucja zarządzająca opracowuje obecnie zasady udzielania  wsparcia dla różnych rodzajów projektów lub podmiotów je realizujących, w tym dla tzw. dotacji warunkowej.  Miałaby to być forma finansowania projektów wdrożeniowych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.

Dotacja warunkowa jest jedną z form wsparcia przewidzianą w rozporządzeniu ogólnym UE na nową perspektywę finansową (obok bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych). Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  państwa członkowskie mogą udzielać beneficjentom dotacji warunkowych, które podlegają pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.

W propozycji przygotowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kwota dofinansowania dla projektu wdrożeniowego realizowanego przez dużego przedsiębiorcę w ramach dotacji warunkowej jest podzielona na dwie części – część bezzwrotną obejmującą 30% kwoty dofinansowania modułu oraz 70% kwoty dofinansowania modułu – tj. maksymalna część zwrotna dofinansowania, która podlega zwrotowi po zaistnieniu określonych warunków.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją zasad wdrażania dotacji warunkowej oraz wątpliwościami Instytucji zarządzającej FENG i zgłoszenia uwag do tego materiału do 11 lutego 2022 r. na adres mailowy Marzeny Chmielewskiej: mchmielewska@lewiatan.org

Pobierz załącznik