Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana
05 czerwca 2024

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (nr UD45 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/303/83/PM/2024

Pobierz pismo