Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana
08 grudnia 2022

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska o konsultacjach społecznych zmian do ustawy o podatku od towarów i usług związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/501/248/ASW/2022

Pobierz