Informacje o spółce cywilnej w jednym miejscu
24 października 2022

Informacje o spółce cywilnej w jednym miejscu

Bardzo pozytywnie oceniamy zaproponowane przez resort rozwoju i technologii rozwiązania, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie jeśli chodzi o spółkę cywilną - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz innymi powiązanymi ustawami. Ich celem jest uproszczenie procesu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców – osoby fizyczne oraz rozszerzenie informacji udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

– Bardzo pozytywnie oceniamy zaproponowane przez resort rozwoju i technologii rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o spółkę cywilną. W obecnym stanie prawnym informacje na temat spółki cywilnej są rozproszone, dlatego kluczowe jest utworzenie miejsca, w którym będzie można uzyskać kompleksowe informacje na jej temat oraz śledzić wprowadzane w niej zmiany. Uproszczony zostanie dostęp do informacji o spółce oraz zmniejszy się część formalności z nią związanych. W zakresie spółki cywilnej projekt zakłada między innymi utworzenie „jednego okienka” dla jej rejestracji czy też stworzenie dla niej jednego, zintegrowanego wniosku. Podkreślenia wymaga również fakt, że będzie to proces nieodpłatny – mówi Patrycja Hanasiuk, ekspertka ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan pozytywnie ocenia też możliwość zapoznania się z wieloma informacjami na temat spółek cywilnych – w tym danymi dotyczącymi wspólników – w jednym, łatwo dostępnym miejscu a także możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku z CEIDG.

 

Konfederacja Lewiatan