Informacje o spółce cywilnej w jednym miejscu
24 października 2022

Informacje o spółce cywilnej w jednym miejscu

Bardzo pozytywnie oceniamy zaproponowane przez resort rozwoju i technologii rozwiązania, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie jeśli chodzi o spółkę cywilną - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz innymi powiązanymi ustawami. Ich celem jest uproszczenie procesu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców – osoby fizyczne oraz rozszerzenie informacji udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

– Bardzo pozytywnie oceniamy zaproponowane przez resort rozwoju i technologii rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o spółkę cywilną. W obecnym stanie prawnym informacje na temat spółki cywilnej są rozproszone, dlatego kluczowe jest utworzenie miejsca, w którym będzie można uzyskać kompleksowe informacje na jej temat oraz śledzić wprowadzane w niej zmiany. Uproszczony zostanie dostęp do informacji o spółce oraz zmniejszy się część formalności z nią związanych. W zakresie spółki cywilnej projekt zakłada między innymi utworzenie „jednego okienka” dla jej rejestracji czy też stworzenie dla niej jednego, zintegrowanego wniosku. Podkreślenia wymaga również fakt, że będzie to proces nieodpłatny – mówi Patrycja Hanasiuk, ekspertka ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan pozytywnie ocenia też możliwość zapoznania się z wieloma informacjami na temat spółek cywilnych – w tym danymi dotyczącymi wspólników – w jednym, łatwo dostępnym miejscu a także możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku z CEIDG.

 

Konfederacja Lewiatan

Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna
05 października 2022

Spółka cywilna będzie bardziej przyjazna

Nowelizacja przepisów dotyczących spółki cywilnej, zaproponowana przez resort rozwoju i technologii, nie tylko uprości dostęp do informacji o spółce, ale też zmniejszy część formalności z nią związanych.

– Ważna podkreślenia jest propozycja wprowadzenia jednego wniosku obejmującego dotychczasowe formularze oraz tzw. ,,jednego okienka”. Rejestrem docelowym spółki cywilnej będzie CEIDG. To dobry wybór, choćby z powodu sprawności tego rejestru i ze względu na nieodpłatność. Zatem przedsiębiorcy, czy też w ogóle obywatele, dostaną możliwość zapoznania się z wieloma informacjami na temat spółek cywilnych – w tym danymi dotyczącymi wspólników – w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Będzie także możliwość pobrania zaświadczenia o spółce cywilnej w postaci wydruku z CEIDG – mówi Adrian Zwoliński,  ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wprowadzenie uniwersalnego wzoru umowy spółki cywilnej. Zawarcie umowy przy wykorzystaniu tego wzoru będzie wymagało wypełnienia formularza udostępnionego w CEIDG i opatrzenia umowy przez wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.

– Trudno ocenić funkcjonalność takiego rozwiązania – to okaże się w praktyce – natomiast pozostawienie tej opcji przedsiębiorcom jest dobrym kierunkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfryzację. Podobnie dobrym pomysłem, świadczącym o pragmatycznym i ewolucyjnym podejściu, jest skupienie się na tym etapie głównie na rozwiązaniach obejmujących przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, których to głównie dotyczy tematyka spółki cywilnej – dodaje Adrian Zwoliński.

Zaletą spółki cywilnej – będącej przecież umową – jest jej umowność, mniejszy poziom sformalizowania oraz możliwość realizacji różnej współpracy przez przedsiębiorców. Obecnie publicznie dostępne informacje dotyczące spółki cywilnej są rozproszone i niepełne. Nie sprzyja to transparentności np.: przy podejmowaniu współpracy gospodarczej z podmiotami wchodzącymi w skład spółki cywilnej.

Konfederacja Lewiatan