Nowy program dla firm edtech podniesie jakość  edukacji
05 marca 2024

Nowy program dla firm edtech podniesie jakość edukacji

Uruchomienie programu sektorowego dla firm z sektora edtech w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP) - postuluje Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Zamówienia przedkomercyjne stanowią nową formułę finansowania badań i rozwoju, odmienną od tradycyjnego udzielania grantów na pojedyncze programy. Zamiast tego, jeden program może obejmować kompleksowe działanie badawcze składające się z portfolio programów, których zadaniem jest realizacja wspólnego celu. Taka formuła zapewnia większą elastyczność w reagowaniu na zmiany i wyzwania rynkowe.

Program mógłby skupić się na dwóch obszarach:

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji: Tworzenie rozwiązań AI, które wzmacniają zielone kompetencje i rozwijają uzdolnienia uczniów.
  • Wykorzystanie rozwiązań Metaverse/XR w edukacji: Wspieranie tworzenia narzędzi edukacyjnych opartych na Metaverse/XR, które rozwijają kompetencje 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja).

– Program przyczyni się do stymulowania innowacji w edukacji przez wspieranie  tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wzmocnieni pozycję Polski na rynku edtech, bo pomoże polskim firmom edtech w rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Podniesie jakość edukacji w Polsce. Proponujemy jego uruchomienie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – przekonuje Adam Dżumaga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan