Odmrożenie podstaw naliczania odpisu na ZFŚS oraz funduszy socjalnych – uwagi Lewiatana
24 lipca 2023

Odmrożenie podstaw naliczania odpisu na ZFŚS oraz funduszy socjalnych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 lipca 2023 r. ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1036), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi. Ustawa dotyczy, w szczególności, odmrożenia od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania odpisu na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

KL/291/136/RL/2023

Pobierz