Odrzucenie lex pilot. Dobra informacja dla rynku telewizyjnego
29 marca 2023

Odrzucenie lex pilot. Dobra informacja dla rynku telewizyjnego

Sejmowa Komisja Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii odrzuciła dzisiaj, na wniosek opozycji, kontrowersyjny, rządowy projekt "lex pilot".

Posłowie odrzucili rządowy projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie także propozycję nowelizacji kluczowej dla polskiego rynku mediów ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex pilot).

W trakcie posiedzenia komisji przedstawiciel rządu zapowiedział zgłoszenie, za pośrednictwem posłów PiS, kilkudziesięciu kluczowych poprawek do procedowanych projektów. Uczestniczący w posiedzeniu posłowie oraz m.in. przedstawiciele środowiska przedsiębiorców nie mieli możliwości zapoznania się z ich treścią i nie byli w stanie ocenić kierunku w jakim miały nastąpić zmiany.

– W tej sytuacji decyzja komisji wydaje się być racjonalna. Od początku apelowaliśmy do rządu, a potem do Sejmu, o wyłączenie z prac nad Prawem Komunikacji Elektronicznej zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które znalazły się w projekcie bez uprzednich zapowiedzi, konsultacji z rynkiem czy oceny skutków ich wdrożenia – mówi Krzysztof Kajda, r.p. Krzysztof Kajda, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.

Najważniejsza zmiana zaprojektowana przez rząd dotyczy zasady must carry/must offer, która zobowiązuje operatorów telewizji kablowych, satelitarnych oraz IPTV do posiadania w swojej ofercie określonych kanałów. Dotychczas były to kanały zarówno nadawców publicznych jak i komercyjnych. Rząd postanowił, że ta pula zostanie zastąpiona wprost w ustawie o radiofonii i telewizji 5 kanałami nadawcy publicznego (TVP), a resztę kompetencji przekazał polskiemu regulatorowi rynku mediów – Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (KRRiT), która wybierze do 30 kanałów objętych zasadą must carry/ must offer.

Daje to KRRiT niespotkane uprawnienia i tworzy sytuację rażącej dysproporcji. Zgodnie z projektem KRRiT będzie decydować o tym, czy kanały nadawców komercyjnych znajdą się, lub będą usunięte, z puli kanałów objętej zasadą must carry/ must offer. Rodzi to dla nich dodatkowe zagrożenie, ponieważ będą musieli mierzyć się z ogromną niepewnością – stabilność ich biznesu będzie uzależniona od arbitralnej decyzji KRRiT.

Decyzja Komisji oznacza, że podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu planarnym Sejmu odbędzie się jedynie dyskusja (bez prawa zgłaszania poprawek) i Sejm albo potwierdzi dzisiejszą decyzję Komisji i ostatecznie odrzuci projekt, albo skieruje projekt ponownie do prac w Komisji.

 Konfederacja Lewiatan