Oganiczanie niektórych skutków kradzieży tożsamości – stanowisko Lewiatana
20 czerwca 2023

Oganiczanie niektórych skutków kradzieży tożsamości – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w posiedzeniu połączonych senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w czasie którego ma dojść do rozpatrzenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (druk senacki nr 995, druki sejmowe nr 3251, 3151-A, 3271 i 3271-A), Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko do ustawy z propozycją wprowadzenia zmian do jej tekstu, wraz z uzasadnieniem.

KL/238/103/AM/2023

Pobierz