Opakowania i odpady opakowaniowe – opinia Lewiatana
07 marca 2023

Opakowania i odpady opakowaniowe – opinia Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2023 r. o sygnaturze DGO-OP.0720.2.2023.JM Konfederacja Lewiatan popiera jak najdalej idącą harmonizację przepisów dotyczących opakowań, zawartych na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i dyrektywę (UE) 2019/904 oraz uchylające dyrektywę 94/62/WE, zwanym dalej rozporządzeniem lub PPWR.

KL/106/44/PG/2023

Pobierz opinię