Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi i postulaty Lewiatana
27 czerwca 2024

Opodatkowanie wyrównawcze jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych – uwagi i postulaty Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 25 kwietnia 2024 r. znak sprawy DD10.8200.2.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, przekazujemy dodatkowe uwagi i postulaty Konfederacji Lewiatan. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich analizę i uwzględnienie w toku dalszych prac.

KL/349/96/ASW/2024

Pobierz