Pismo w spr. wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych
08 czerwca 2020

Pismo w spr. wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych

W nawiązaniu do projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych, Konfederacja Lewiatan chce podziękować za działania dotychczas podjęte przez Ministerstwo Cyfryzacji w tym zakresie.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz pełną treść
KL/298/212/ED/2020