Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy
13 lutego 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu ustawy

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projektu z dnia
24 stycznia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/52/26/PP/2020