Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stanowisko Lewiatana
12 kwietnia 2024

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD39) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/208/55/NK/2023

Pobierz pismo