Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana
19 grudnia 2022

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do rozpatrywanego przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 887) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/515/255/NK/2022

Pobierz