Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – uwagi Lewiatana
03 listopada 2022

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 459) Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/433/210/NK/2022

Pobierz