Porozumienie ws. sztucznej inteligencji. Biznes zgłasza uwagi
11 grudnia 2023

Porozumienie ws. sztucznej inteligencji. Biznes zgłasza uwagi

Unia Europejska osiągnęła bezprecedensowe w skali świata porozumienie w sprawie sztucznej inteligencji.

Komentarz Elizy Turkiewicz, ekspertki Konfederacji Lewiatan

W miniony piątek, po ponad 30 godzinach trójstronnych negocjacji, udało się osiągnąć wstępne porozumienie w kwestii AI Act. Głównym jego celem jest ochrona praw podstawowych, demokracji oraz praworządności przed wpływem sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. Ma on także wspierać innowacyjność, przy jednoczesnym dążeniu do uczynienia Europy liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji.

W nowych przepisach wytyczono obowiązki dotyczące sztucznej inteligencji, opierając się na potencjalnym ryzyku i skutkach. Celem jest osiągnięcie równowagi między ochroną społeczeństwa a zachętą do rozwoju innowacyjnych technologii. W ten sposób Europa zamierza aktywnie kształtować przyszłość sztucznej inteligencji, dbając jednocześnie o fundamentalne wartości i demokratyczne zasady.

Niemniej jednak, przedsiębiorców niepokoi fakt, że z powodu szybkiego tempa negocjacji trilogowych pozostaje nadal wiele niewyjaśnionych kwestii, co może skutkować zdezorientowaniem rynku oraz brakiem pewności prawa.

Jesteśmy przekonani, że dodatkowe wytyczne oraz kolejne kroki legislacyjne pomogą uzgodnić bardziej przejrzysty kurs na drodze ku konkurencyjności. Możliwa niepewność prawna i dodatkowy czas potrzebny do ustanowienia przepisów mogą wpłynąć na utrudnienia w inwestycjach w dziedzinie sztucznej inteligencji w Europie, czego należy zdecydowanie unikać.

Kolejnym etapem na ścieżce legislacyjnej będzie formalne przyjęcie tekstu zarówno przez Parlament, jak i Radę.

Konfederacja Lewiatan