Postulaty do druku senackiego nr 106, druki sejmowe nr 344, 344-A i 350
04 maja 2020

Postulaty do druku senackiego nr 106, druki sejmowe nr 344, 344-A i 350

W związku z zaplanowanym na dziś posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrywana będzie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106, druki sejmowe nr 344, 344-A i 350), przedstawiamy propozycje poprawek i postulaty Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz
KL/222/151/PP/2020