Pracodawcy spotkali się z szefem resortu nauki i szkolnictwa wyższego
10 lipca 2024

Pracodawcy spotkali się z szefem resortu nauki i szkolnictwa wyższego

9 lipca 2024 roku odbyło się spotkanie Dariusza Wieczorka, ministra nauki i szkolnictwa wyższego z przedstawicielami biznesu. Konfederację Lewiatan reprezentował prof. Jacek Męcina, doradca zarządu.

Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli biznesu poświęcone było poszukiwaniu metod lepszej współpracy, w tym przedstawieniu oferty ministerstwa w formie programów, przede wszystkim NCBiR. Wiele miejsca poświęcono też analizie barier we współpracy środowisk biznesowych z nauką. Minister Dariusz Wieczorek zadeklarował otwartość na zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Prof. Jacek Męcina w swoim wystąpieniu przedstawił potencjał firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan i wyraził ogromne zainteresowanie bliską współpracą. Wskazał, że firmy potrzebują zachęt do inwestycji w warunkach pogarszających się wskaźników konkurencyjności polskiej gospodarki.

– Rozwój nowych technologii, nowoczesna, oparta na wiedzy gospodarka, stawiają istotne wyzwania przed biznesem i rynkiem pracy. W dyskursie biznesu niemal każdego dnia pojawiają się takie pojęcia jak praca przyszłości, czy life long learning, ale i cały szereg problemów, którym łatwiej sprostać we współpracy świata nauki i biznesu. Coraz częściej wskazuje się na deficyt kadr i zapotrzebowanie na (często) przyszłe zawody, których kształcenie wymaga współdziałania firm i uczelni, co zresztą z różnym natężeniem już się rozwija na wielu polskich uczelniach. Świadomość tych zjawisk powinna skłaniać nas do poszukiwania odpowiedzi na  wyzwania i warunki współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym – powiedział prof. Jacek Męcina.

Jego zdaniem biznes potrzebuje dziś dostępu do finansowania innowacyjnych projektów, wsparcia w transformacji technologicznej.  Za tym idzie zapotrzebowanie na pracowników wyposażonych także w kompetencje miękkie.  Środowisko naukowe dysponuje wyjątkowym potencjałem, który z powodzeniem można wykorzystać jako transfer wiedzy sprzyjającej realizacji przyszłych wyzwań gospodarczych, ale jest wciąż sporo barier we współpracy biznes – nauka, które trzeba nazwać i eliminować.

Konfederacja Lewiatan