Prawo energetyczne – stanowisko Lewiatana w sprawie autopoprawki projektu
31 maja 2023

Prawo energetyczne – stanowisko Lewiatana w sprawie autopoprawki projektu

W nawiązaniu do toczących się prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3237) Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko  w sprawie autopoprawki do projektu (druk nr 3237-A) w części, w której dotyczy ona rekompensat finansowych.

KL/212/90/PG/2023

Pobierz