Prawo energetyczne – stanowisko Lewiatana
30 maja 2023

Prawo energetyczne – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3237), poniżej przedstawiam stanowisko Konfederacji Lewiatan w przedmiotowej sprawie.

KL/201/86/PG/2023

Pobierz