Prawo energetyczne – uwagi Lewiatana
17 czerwca 2024

Prawo energetyczne – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UD36 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), Konfederacji Lewiatan przesyła uwagi.

KL/331/86/PG/2024

Pobierz pismo