Prawo farmaceutyczne – uwagi Lewiatana
24 lipca 2023

Prawo farmaceutyczne – uwagi Lewiatana

W związku z przekazaniem Marszałkowi Senatu do rozpatrzenia projektu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi do wprowadzonych do niej przepisów wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne („Prawo farmaceutyczne”) oraz proponuje poprawki do ustawy.

KL/287/132/KO/2023

Pobierz