Prawo telekomunikacyjne – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
18 stycznia 2023

Prawo telekomunikacyjne – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z zaproszeniem do składania uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (UD 471), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przekazuje stanowisko.

KL/28/11/AM/2023

Pobierz