Prawo własności przemysłowej – stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy
28 czerwca 2022

Prawo własności przemysłowej – stanowisko Lewiatana dot. projektu ustawy

Konfederacja Lewiatan („Lewiatan”) pragnie odnieść się do Projektu ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 25 kwietnia 2022 r. („Projekt”), któremu w wykazie prac Ministra Zdrowia nadano nr: UD263.

KL/245/120/GR/2022

Pobierz